Περιφερειακά/Αναλώσιμα

  • Εκτυπωτές, οθόνες, ηχεία, ποντίκια, πληκτρολόγια, φαξ, webcam, καλώδια Η/Υ
  • Μελάνια & toner εκτυπωτών,cd, dvd, usb stick
optimum