Τεχνική Υποστήριξη

  • Αναβάθμιση Η/Υ
  • Διάγνωση και επιδιόρθωση laptop & σταθερών Η/Υ
  • Format & εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος(windows)
  • Εγκατάσταση οδηγών συσκευής(drivers) & προγραμμάτων
  • Λήψη αντιγράφων ασφαλείας(backup)
  • Αφαίρεση ιών

 

optimum